Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|22C03 22.24 C03

Mã ngành
7310200|22C03
Điểm chuẩn
22.24
Tổ hợp môn
C03