Thứ năm, 30/3/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|22A01 28.29 A01

Mã ngành
7310200|22A01
Điểm chuẩn
28.29
Tổ hợp môn
A01