Chủ nhật, 19/5/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Nam - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|22A01 22.24 A01

Mã ngành
7310200|22A01
Điểm chuẩn
22.24
Tổ hợp môn
A01