Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11D01 28.45 D01

Mã ngành
7310200|11D01
Điểm chuẩn
28.45
Tổ hợp môn
D01