Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11D01 24.72 D01

Mã ngành
7310200|11D01
Điểm chuẩn
24.72
Tổ hợp môn
D01