Thứ hai, 22/4/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11D01 24.94 D01

Mã ngành
7310200|11D01
Điểm chuẩn
24.94
Tổ hợp môn
D01