Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11C03 24.94 C03

Mã ngành
7310200|11C03
Điểm chuẩn
24.94
Tổ hợp môn
C03