Thứ hai, 27/3/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11C03 24.41 C03

Mã ngành
7310200|11C03
Điểm chuẩn
24.41
Tổ hợp môn
C03