Thứ tư, 22/9/2021
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11C03 28.29 C03

Mã ngành
7310200|11C03
Điểm chuẩn
28.29
Tổ hợp môn
C03