Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11A01 22.86 A01

Mã ngành
7310200|11A01
Điểm chuẩn
22.86
Tổ hợp môn
A01