Chủ nhật, 24/9/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11A01 24.94 A01

Mã ngành
7310200|11A01
Điểm chuẩn
24.94
Tổ hợp môn
A01