Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|11A01 27.89 A01

Mã ngành
7310200|11A01
Điểm chuẩn
27.89
Tổ hợp môn
A01