Thứ bảy, 25/9/2021
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|21D01 25.01 D01

Mã ngành
7310200|21D01
Điểm chuẩn
25.01
Tổ hợp môn
D01