Thứ sáu, 2/6/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|21D01 21.86 D01

Mã ngành
7310200|21D01
Điểm chuẩn
21.86
Tổ hợp môn
D01