Thứ hai, 11/12/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|21D01 23.41 D01

Mã ngành
7310200|21D01
Điểm chuẩn
23.41
Tổ hợp môn
D01