Thứ bảy, 20/4/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|21C03 23.41 C03

Mã ngành
7310200|21C03
Điểm chuẩn
23.41
Tổ hợp môn
C03