Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|21C03 27.88 C03

Mã ngành
7310200|21C03
Điểm chuẩn
27.88
Tổ hợp môn
C03