Thứ năm, 7/7/2022
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|21A01 26.28 A01

Mã ngành
7310200|21A01
Điểm chuẩn
26.28
Tổ hợp môn
A01