Chủ nhật, 16/6/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|21A01 23.41 A01

Mã ngành
7310200|21A01
Điểm chuẩn
23.41
Tổ hợp môn
A01