Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam )

Thí sinh nữ (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|12A00 20.86 A00

Mã ngành
7480200|12A00
Điểm chuẩn
20.86
Tổ hợp môn
A00