Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam )

Thí sinh nam (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|22A01 17.99 A01

Mã ngành
7480200|22A01
Điểm chuẩn
17.99
Tổ hợp môn
A01