Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam )

Thí sinh nam (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|22A01 23.25 A01

Mã ngành
7480200|22A01
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A01