Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam )

Thí sinh nam (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|22A00 21.14 A00

Mã ngành
7480200|22A00
Điểm chuẩn
21.14
Tổ hợp môn
A00