Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam )

Thí sinh nam (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|22A00 17.67 A00

Mã ngành
7480200|22A00
Điểm chuẩn
17.67
Tổ hợp môn
A00