Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc )

Thí sinh nữ (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|11A00 21.84 A00

Mã ngành
7480200|11A00
Điểm chuẩn
21.84
Tổ hợp môn
A00