Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc )

Thí sinh nam (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|21A01 25.66 A01

Mã ngành
7480200|21A01
Điểm chuẩn
25.66
Tổ hợp môn
A01