Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc )

Thí sinh nam (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|21A00 25.2 A00

Mã ngành
7480200|21A00
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A00