Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc )

Thí sinh nam (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480200|21A00 18.22 A00

Mã ngành
7480200|21A00
Điểm chuẩn
18.22
Tổ hợp môn
A00