Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860113|22A00 17.88 A00

Mã ngành
7860113|22A00
Điểm chuẩn
17.88
Tổ hợp môn
A00