Chủ nhật, 19/5/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10D01 28.18 D01

Mã ngành
7860100|10D01
Điểm chuẩn
28.18
Tổ hợp môn
D01