Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10D01 26.45 D01

Mã ngành
7860100|10D01
Điểm chuẩn
26.45
Tổ hợp môn
D01