Thứ ba, 18/6/2024
Đại học An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10D01 25.21 D01

Mã ngành
7860100|10D01
Điểm chuẩn
25.21
Tổ hợp môn
D01