Thứ hai, 20/5/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10C03 28.1 C03

Mã ngành
7860100|10C03
Điểm chuẩn
28.1
Tổ hợp môn
C03