Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10C03 26.36 C03

Mã ngành
7860100|10C03
Điểm chuẩn
26.36
Tổ hợp môn
C03