Thứ năm, 25/7/2024
Đại học An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10C03 26.06 C03

Mã ngành
7860100|10C03
Điểm chuẩn
26.06
Tổ hợp môn
C03