Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10A01 27.7 A01

Mã ngành
7860100|10A01
Điểm chuẩn
27.7
Tổ hợp môn
A01