Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10A01 25.83 A01

Mã ngành
7860100|10A01
Điểm chuẩn
25.83
Tổ hợp môn
A01