Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10A01 25.29 A01

Mã ngành
7860100|10A01
Điểm chuẩn
25.29
Tổ hợp môn
A01