Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20D01 21.78 D01

Mã ngành
7860100|20D01
Điểm chuẩn
21.78
Tổ hợp môn
D01