Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20D01 21.54 D01

Mã ngành
7860100|20D01
Điểm chuẩn
21.54
Tổ hợp môn
D01