Thứ hai, 20/5/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20C03 20.66 C03

Mã ngành
7860100|20C03
Điểm chuẩn
20.66
Tổ hợp môn
C03