Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20C03 21.55 C03

Mã ngành
7860100|20C03
Điểm chuẩn
21.55
Tổ hợp môn
C03