Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20C03 20.06 C03

Mã ngành
7860100|20C03
Điểm chuẩn
20.06
Tổ hợp môn
C03