Chủ nhật, 21/4/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20A01 21.54 A01

Mã ngành
7860100|20A01
Điểm chuẩn
21.54
Tổ hợp môn
A01