Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20A01 22.66 A01

Mã ngành
7860100|20A01
Điểm chuẩn
22.66
Tổ hợp môn
A01