Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học An Ninh Nhân Dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20A01 19.54 A01

Mã ngành
7860100|20A01
Điểm chuẩn
19.54
Tổ hợp môn
A01