Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH01-02 27.9 A01, D01, D03, D05, D06, D07

Các tổ hợp A01;D01;D03;D05;D06;D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm

Mã ngành
NTH01-02
Điểm chuẩn
27.9
Tổ hợp môn
A01, D01, D03, D05, D06, D07
Ghi chú
Các tổ hợp A01;D01;D03;D05;D06;D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm