Thứ bảy, 13/7/2024
Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ - ĐH Huế

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480112KS 18.2 A00, A01, D01

Mã ngành
7480112KS
Điểm chuẩn
18.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01