Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Hoá học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140212TA 18.5 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7140212TA
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90