Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211TA 18.5 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7140211TA
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90