Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211TA 26 A00, A01, A02, D90

Mã ngành
7140211TA
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D90