Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Tin học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210TA 19 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7140210TA
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90