Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Tin học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210TA 18.5 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7140210TA
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90