Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Tin học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140210TA 23 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7140210TA
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90