Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140202TA 21 C00, D01, D08, D10

Mã ngành
7140202TA
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C00, D01, D08, D10