Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kinh tế quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210106 15 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7210106
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01