Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540204DKD 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7540204DKD
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01