Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường, bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101DKD 15.25 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540101DKD
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01