Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302DKD 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510302DKD
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01