Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghê kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201DKD 15.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510201DKD
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01