Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201DKD 16.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480201DKD
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01