Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301DKD 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301DKD
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01