Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201DKD 15 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340201DKD
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01