Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201DKD 15 A01, D01

Mã ngành
7220201DKD
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01