Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540204DKK 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7540204DKK
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01