Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540204DKK 19.25 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7540204DKK
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01