Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ sợi , dệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540202DKK 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7540202DKK
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01