Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101DKK 19 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540101DKK
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01